مانتا
درباره شرکت

id : 11467
نام : مانتا
پروانه بهره برداری : 18216
تلفن کارخانه : 2636671218
تلفن دفتر مرکزی : 2188217366
آدرس کارخانه : انتهای خیابان 5 شرقی-پلاكهای ثبتی 3136 و3137 فرعی از 163 اصلی-
آدرس دفتر مرکزی : ونك- گاندی جنوبی-كوچه 25-پلاك17-ط اول