الكو پارس
درباره شرکت

id : 11424
نام : الكو پارس
پروانه بهره برداری : 12/29674
تلفن کارخانه : 2636671635
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : انتهای خیابان 7 شرقی ، پلاك 121
آدرس دفتر مرکزی : آبادان - شهرك صنعتی آبادان -فاز 1 - خیابان 18 - پلاك 2