همایون مهذب فر
درباره شرکت

id : 11419
نام : همایون مهذب فر
پروانه بهره برداری : 124-111247
تلفن کارخانه : 2644383368
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر15 جاده كرج-قزوین ، خ مرغك ، خ صنعت ، شماره پلاك های 2317 و 2318 و 2319 فرعی همگی از 137 اصلی به ترتیب از قطعات 85 و 86 و 87
آدرس دفتر مرکزی : خیابان مرغك، خیابان صنعت، دومین كارخانه سمت چپ

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

همایون مهذب فر

63000 : تن

فلوتینگ از كاغذ باطله

همایون مهذب فر

15000 : تن

كاغذ و مقوای كرافت لاینر قهوه ای

همایون مهذب فر

24000 : تن