نوین دانش آینده
درباره شرکت

id : 11412
نام : نوین دانش آینده
پروانه بهره برداری : 124-13167
تلفن کارخانه : 2624524651
تلفن دفتر مرکزی : 88211381
آدرس کارخانه : ساوجبلاغ اراضی روستای سیف اباد بزرگ خیابان انبار مخابرات
آدرس دفتر مرکزی : یوسف اباد خیابان 64پلاك 11

تابلوی كنترل صنعتی

نوین دانش آینده

20000 : دستگاه