میكروطرح
درباره شرکت

id : 11388
نام : میكروطرح
پروانه بهره برداری : 124/323171
تلفن کارخانه : 2624225432
تلفن دفتر مرکزی : 66427671
آدرس کارخانه : شهرصنعتی هشتگردفاز یك خ دوم
آدرس دفتر مرکزی : میدان توحید خ نصرت غربی پ 62

كابل های فلزی

میكروطرح

24000 : عدد

الكترودجوشكاری

میكروطرح

140000 : عدد

ترموستات

میكروطرح

3000 : تن

تنظیم كننده رطوبت

میكروطرح

3000 : تن

تنظیم سرعت الكتروموتور

میكروطرح

2000 : تن