مهندسی رسا موج آسیا
درباره شرکت

id : 11379
نام : مهندسی رسا موج آسیا
پروانه بهره برداری : 124-32267
تلفن کارخانه : 2644238241
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی هشتگرد فاز 3 خیابان 23 شمالی 21 متری شرقی قطعه 87
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی هشتگرد - فاز 3 - خیابان 23 شمالی 21 متری شرقی

برد مدار چاپی چندلایه

مهندسی رسا موج آسیا

100 : تن

فرستنده رادیویی AM

مهندسی رسا موج آسیا

10000 : عدد