مجتمع غذایی بهار
درباره شرکت

id : 11328
نام : مجتمع غذایی بهار
پروانه بهره برداری : 124-6287
تلفن کارخانه : 2644563541
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : انتهای خیابان 8-مجتمع غذایی بهار
آدرس دفتر مرکزی : خیاابن 8 فاز 3

كیك وبیسكویت وكلوچه

مجتمع غذایی بهار

1800 : تن

ویفر

مجتمع غذایی بهار

790 : تن

شكلات كاكائویی

مجتمع غذایی بهار

2200 : تن

لفافهای غذایی دارویی

مجتمع غذایی بهار

12000 : تن

شربت

مجتمع غذایی بهار

120 : دستگاه

نان بستنی

مجتمع غذایی بهار

120 : تن

آب میوه مركبات از كنسانتره

مجتمع غذایی بهار

100 : تن

ژله آماده و بسته بندی شده

مجتمع غذایی بهار

100 : تن

شربت از مركبات

مجتمع غذایی بهار

22000 : عدد

شربت از غیر مركبات

مجتمع غذایی بهار

3500 : عدد

فرآورده یخی پاستوریزه

مجتمع غذایی بهار

15000 : عدد

كیك

مجتمع غذایی بهار

318000 : مترمربع

نان بستنی

مجتمع غذایی بهار

45000 : عدد

شكلات

مجتمع غذایی بهار

95 : تن

پودر نوشیدنی فوری بر پایه اسانس مصنوعی

مجتمع غذایی بهار

20000 : عدد

چاپ هلیوگراور فیلم های پلاستیكی

مجتمع غذایی بهار

5000 : عدد