لیدا اسدزاده
درباره شرکت

id : 11313
نام : لیدا اسدزاده
پروانه بهره برداری : 124-1261
تلفن کارخانه : 9121677191
تلفن دفتر مرکزی : 9121677191
آدرس کارخانه : ساوجبلاغ- قزوین روستای سعیداباد اول شهرك درخشانیه ك اول پ1/722
آدرس دفتر مرکزی : كرج قزوین روستای سعیداباد اول شهرك درخشانیه ك اول پ1/722

پارچه كشباف گردگردبافی

لیدا اسدزاده

30000 : تن