گلنان پوراتوس
درباره شرکت

id : 11316
نام : گلنان پوراتوس
پروانه بهره برداری : 124-33156
تلفن کارخانه : 126-33884419
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اتوبان كرج-قزوین ،خروجی پل كردان، خیابان فرعی از 137 اصلی روبروی سردخانه میوه
آدرس دفتر مرکزی : null

نان فانتزی

گلنان پوراتوس

100000 : دستگاه

كیك ماشینی

گلنان پوراتوس

12000 : عدد

كلوچه

گلنان پوراتوس

150 : تن

بسته بندی تخمه افتابگردان

گلنان پوراتوس

7500 : تن

خامه ازسویا

گلنان پوراتوس

200 : تن

بهبود دهنده ها

گلنان پوراتوس

875 : تن

بهبود دهنده ها

گلنان پوراتوس

875 : تن

بسته بندی غلات

گلنان پوراتوس

1750 : تن

بهبود دهنده ها

گلنان پوراتوس

200 : تن

مارگارین جامد

گلنان پوراتوس

50 : تن

مارگارین مایع

گلنان پوراتوس

50 : تن

خامه قنادی

گلنان پوراتوس

90000 : تن

خمیر ترش

گلنان پوراتوس

13000 : تن

پیش مخلوط آردی نان

گلنان پوراتوس

24000 : تن

كلوچه

گلنان پوراتوس

11000 : تن

كیك

گلنان پوراتوس

2500 : تن

مغزی (فیلینگ ) وكرم آماده مصرف

گلنان پوراتوس

120 : دستگاه

بیكینگ پودر

گلنان پوراتوس

250 : تن

پودر كیك (آماده و نیمه آماده)

گلنان پوراتوس

4000 : دستگاه

پودر شیرینی (آماده و نیمه آماده)

گلنان پوراتوس

15000 : عدد

پیش مخلوط آردی نان

گلنان پوراتوس

15000 : عدد

گلوتن گندم

گلنان پوراتوس

385000 : عدد

بیكینگ پودر

گلنان پوراتوس

500000 : عدد

بسته بندی محصولات غذایی آردی

گلنان پوراتوس

1000 : دستگاه