كشت وصنعت گلگشت شیرین
درباره شرکت

id : 11289
نام : كشت وصنعت گلگشت شیرین
پروانه بهره برداری : 3563
تلفن کارخانه : 12625332118-9
تلفن دفتر مرکزی : 22226162
آدرس کارخانه : نظرآباد شهرك صنعتی سپهر انتهای خ چهارم
آدرس دفتر مرکزی : میرداماد خ شهید حصاری ساختمان امت واحد26

رب گوجه فرنگی

كشت وصنعت گلگشت شیرین

500000 : فوت مربع

رب انار

كشت وصنعت گلگشت شیرین

1200 : تن

سس گوجه فرنگی

كشت وصنعت گلگشت شیرین

20000 : تن

خیار شور

كشت وصنعت گلگشت شیرین

20000 : تن

كنسروزیتون

كشت وصنعت گلگشت شیرین

20000 : تن

مربا

كشت وصنعت گلگشت شیرین

1500 : تن