شرکت دلند الکتریک
درباره شرکت

id : 140
نام : شرکت دلند الکتریک
تلفن : 2188827885
فکس : 2188812779
آدرس : تهران خیابان سمیه - بین ایرانشهر و سپهبد قرنی پلاک 214 طبقه چهارم