كاغذی لطیف
درباره شرکت

id : 11277
نام : كاغذی لطیف
پروانه بهره برداری : 124-25313
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ساوجبلاغ-شهرصنعتی هشتگرد
آدرس دفتر مرکزی : - خ ستارخان خ یكم دریان نوپ 114

حوله كاغذی

كاغذی لطیف

50 : تن

برش كاغذ تحریر

كاغذی لطیف

100 : تن

دستمال كاغذی جعبه ای

كاغذی لطیف

100 : تن

كاغذ تیشوازخمیركاغذ

كاغذی لطیف

100 : تن

كاغذتوالت

كاغذی لطیف

1000 : تن