فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین
درباره شرکت

id : 11262
نام : فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین
پروانه بهره برداری : 124/331733
تلفن کارخانه : 2644228895
تلفن دفتر مرکزی : 2122224934
آدرس کارخانه : شهرصنعتی هشتگردفاز4صنعتی شماره 21
آدرس دفتر مرکزی : خ ظفر بابك شرقی پ 34 واحد 17

آب میوه مركبات از كنسانتره

فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین

4000 : تن

آب میوه غیر مركبات از كنسانتره یا پوره

فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین

500 : تن

روغن مایع مخلوط

فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین

1000 : تن

روغن صاف تصفیه شده

فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین

2200 : تن

مارگارین جامد

فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین

1000 : تن

خامه پاستوریزه

فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین

2000 : تن

خامه قنادی

فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین

300 : تن

كره پاستوریزه

فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین

1200 : تن

كره پاستوریزه مخلوط از كره حیوانی و روغن گیاهی اسپرید (پخش پذیر)

فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین

1000 : دستگاه

خامه نیم چرب ( سبك) استریلیزه

فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین

60000 : تن

شیر باز ساخته استریلیزه از مخلوط پودر سویا و شیرخشك

فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین

1500000 : فوت مربع