صنایع پلاستیك مادیران
درباره شرکت

id : 11191
نام : صنایع پلاستیك مادیران
پروانه بهره برداری : 124/275333
تلفن کارخانه : 2644224774
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان مادیران ، انتهای خیابان كارآفرینان جنوبی ، قطعات 26 ، 27 و 28
آدرس دفتر مرکزی : میدان ونك - خ شهید خدامی - نبش آفتاب - پ 3

كامپاند و گرانول پلیمری

صنایع پلاستیك مادیران

5000 : دستگاه

پلیمرهای زیست تخریب پذیر بر پایه گیاهی

صنایع پلاستیك مادیران

65000 : دستگاه

قطعات پلاستیكی لوازم خانگی

صنایع پلاستیك مادیران

35000 : عدد

فیلم از پلیمر زیست تخریب پذیر

صنایع پلاستیك مادیران

40000 : عدد

ظروف پلی استایرن

صنایع پلاستیك مادیران

22500 : عدد

فیلم تك لایه پلی اتیلن ساده

صنایع پلاستیك مادیران

14000 : عدد

فیلتر آب (غیر خودرویی)

صنایع پلاستیك مادیران

5000 : دستگاه