شیما پرتو
درباره شرکت

id : 11181
نام : شیما پرتو
پروانه بهره برداری : 124/324545
تلفن کارخانه : 2624221171
تلفن دفتر مرکزی : 8841137-49
آدرس کارخانه : شهر صنعتی هشتگردشهرك هشتگرد فاز2بلواراصلی نبش خ 18
آدرس دفتر مرکزی : میدان هفتم تیر خیابان قائم مقام فراهانی شماره 37