شركت صنعتی و پژوهشی زركام
درباره شرکت

id : 11165
نام : شركت صنعتی و پژوهشی زركام
پروانه بهره برداری : 114734
تلفن کارخانه : 2643212111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده قدیم كرج-هشتگرد،سه راه قاسم آباد،جنب ریل راه آهن،بخشی از پلاك ثبتی 335 فرعی از 76 اصلی قطعه 119
آدرس دفتر مرکزی : شیخ بهائی شمالی- جنب بانك پارسیان - شماره 138- ساختمان گروه صنعتی زر

غلات پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس)

شركت صنعتی و پژوهشی زركام

150 : تن

آرد گندم

شركت صنعتی و پژوهشی زركام

1800 : تن

آرد جو

شركت صنعتی و پژوهشی زركام

600 : تن

آرد چاودار

شركت صنعتی و پژوهشی زركام

7500 : تن

آرد جو دو سر

شركت صنعتی و پژوهشی زركام

500 : تن

آرد ذرت

شركت صنعتی و پژوهشی زركام

48 : تن

آرد سورگوم

شركت صنعتی و پژوهشی زركام

48 : تن

غلات پوست گیری و نیم كوب شده

شركت صنعتی و پژوهشی زركام

96 : تن