زرین خوشه هشتگرد
درباره شرکت

id : 11116
نام : زرین خوشه هشتگرد
پروانه بهره برداری : 12266
تلفن کارخانه : 2644522415
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده قدیم كرج-قزوین، بعدازطاووسیه مقابل شهرك حمیدیه،بیست متری زرین خوشه ،پلاك ثبتی15332 فرعی از 137 اصلی
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ولیعصر- پایین تراز پارك ساعی-برج سرو ساعی-شماره1143-طبقه12- واحد1316

آرد گندم

زرین خوشه هشتگرد

4000 : تن

جوانه غلات (حتی به صورت پودر)

زرین خوشه هشتگرد

25000 : تن

سبوس غلات (حتی به صورت پودر)

زرین خوشه هشتگرد

25000 : تن