بهین تامین اهورا
درباره شرکت

id : 1381
نام : بهین تامین اهورا
تلفن : 313785720
فکس : 313785721
آدرس : اصفهان- بلوار کشاورز- خیابان باغ فردوس- کوچه شماره 9- پلاک23

هموژنایزر

بهین تامین اهورا

- : انواع

ژنراتور آلتراسونیک

بهین تامین اهورا

- : انواع

ترانسدیوسر

بهین تامین اهورا

- : انواع