چاب? چاپ
درباره شرکت

id : 11152
نام : چاب? چاپ
پروانه بهره برداری : 34123/12
تلفن کارخانه : 44383484 126
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بعد از كمالشهر ، شهرك طاوسیه ، خیابان مرغك ، خیابان مرغك ، دومین خیابان سمت چپ پنجمین قطعه سمت راست
آدرس دفتر مرکزی : null