تولیدی وصنعتی مایان فولاد
درباره شرکت

id : 11132
نام : تولیدی وصنعتی مایان فولاد
پروانه بهره برداری : 13868
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اتوبان كرج قزوین 5 كیلومتربعدازپل هوایی كردان
آدرس دفتر مرکزی : اتوبان كرج قزوین 5 كیلومتربعدازپل هوایی كردان

تریلرونیم تریلراتاق ونیم اتاق برای پشت وسایل نقلیه

تولیدی وصنعتی مایان فولاد

7800 : تن