تولیدی صنعتی آبران شیلنگ هشتگرد
درباره شرکت

id : 11123
نام : تولیدی صنعتی آبران شیلنگ هشتگرد
پروانه بهره برداری : 4111/12
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : NULL
آدرس دفتر مرکزی : null

شیلنگ پلاستیكی

تولیدی صنعتی آبران شیلنگ هشتگرد

50000 : تن

شیلنگ پلاستیكی

تولیدی صنعتی آبران شیلنگ هشتگرد

10000 : تن

محصولات پلاستیكی به صورت نوار

تولیدی صنعتی آبران شیلنگ هشتگرد

50000 : تن

محصولات پلاستیكی به صورت نوار

تولیدی صنعتی آبران شیلنگ هشتگرد

50000 : تن

گرانول p.v.c [ پلی وینیل كلراید]

تولیدی صنعتی آبران شیلنگ هشتگرد

200000 : تن