تك ماكارون
درباره شرکت

id : 11111
نام : تك ماكارون
پروانه بهره برداری : 28646/12
تلفن کارخانه : 2644522411
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده قدیم كرج-قزوین ،كیلومتر 14 ، خیابان آردداران
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ولی عصر كو زه گر پلاك2137

اسنك بر پایه سیب زمینی

تك ماكارون

25000 : متر مربع

آرد بیسكویت، كیك و كلوچه

تك ماكارون

3500 : متر مربع

فرآورده حجیم شده بر پایه ذرت

تك ماكارون

1200 : تن

آرد نول

تك ماكارون

1000 : دستگاه

جوانه گندم (حتی به صورت پودر)

تك ماكارون

1000 : دستگاه

سبوس گندم (حتی به صورت پودر)

تك ماكارون

1000 : دستگاه

بسته بندی قند و شكر

تك ماكارون

1500 : دستگاه

بسته بندی چاشنی و ادویه

تك ماكارون

10000 : عدد