تجهیزات پزشكی هلال ایران
درباره شرکت

id : 9991
نام : تجهیزات پزشكی هلال ایران
پروانه بهره برداری : 9738/12
تلفن کارخانه : 269
تلفن دفتر مرکزی : 26188813876
آدرس کارخانه : كیلومتر 52 اتوبان تهران - قزوین ، نرسیده به پل كردان ، بعد از شركت سوپا
آدرس دفتر مرکزی : خ طالقانی چهارراه سپهبد قرنی جنب دارو خانه هلال احمرپ311

محلول های همودیالیز

تجهیزات پزشكی هلال ایران

5 : تن

مایع ضدعفونی كننده سطوح

تجهیزات پزشكی هلال ایران

5 : تن

فیلم شیرینك از پلی اتیلن

تجهیزات پزشكی هلال ایران

20 : تن

بطری از پلی اتیلن

تجهیزات پزشكی هلال ایران

35 : تن

ست های قلبی و عروقی

تجهیزات پزشكی هلال ایران

10 : تن

سرسوزن دندانپزشكی

تجهیزات پزشكی هلال ایران

500 : دستگاه

سرنگ تزریق

تجهیزات پزشكی هلال ایران

500 : دستگاه

سرنگ انسولین

تجهیزات پزشكی هلال ایران

500 : دستگاه

سوزن فیستولا

تجهیزات پزشكی هلال ایران

300 : تن

سرسوزن پزشكی

تجهیزات پزشكی هلال ایران

100000 : تن

كیسه خون

تجهیزات پزشكی هلال ایران

2000 : دستگاه

كیسه ادرار

تجهیزات پزشكی هلال ایران

4000 : دستگاه

آنژیوكت

تجهیزات پزشكی هلال ایران

4000 : دستگاه

ست سرم

تجهیزات پزشكی هلال ایران

60 : تن

میكروست

تجهیزات پزشكی هلال ایران

130 : تن

محفظه بی كربنات سدیم

تجهیزات پزشكی هلال ایران

200 : تن

فیلتر دیالیز

تجهیزات پزشكی هلال ایران

1100 : تن

اكسیژناتور جراحی قلب باز

تجهیزات پزشكی هلال ایران

800 : تن

فیلتر تالاسمی

تجهیزات پزشكی هلال ایران

4500 : تن

ست دیالیز

تجهیزات پزشكی هلال ایران

200 : تن