پارس لامع
درباره شرکت

id : 9959
نام : پارس لامع
پروانه بهره برداری : 39945/12
تلفن کارخانه : 2624373525
تلفن دفتر مرکزی : 44459812
آدرس کارخانه : ج قدیم كرج قزوین روبروی شهرك طاووسیه بعدازریل راه اهن
آدرس دفتر مرکزی : میدان پونك مجتمع اداری تجاری بوستان شماره 883

پارچه های توری

پارس لامع

40000 : عدد

نخ های فیلامنت

پارس لامع

15000 : عدد

رنگرزی -چاپ -تكمیل پارچه

پارس لامع

10000 : تن