الیاف مصنوعی پارس
درباره شرکت

id : 9911
نام : الیاف مصنوعی پارس
پروانه بهره برداری : 38162/12
تلفن کارخانه : 2644383411
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده قدیم كرج قزوین ،بعد از طاووسیه،چهارراه سوم ،جنب انبار مهرام ،شماره پلاكهای 1613 ، 1741 ، 1741 ، 1747 ، 4668 ، 4358 ، 4361 فرعی همگی از 137 اصلی به ترتیب از قطعات 19 و21 و22 و42 و43 و44 و45 تفكیكی
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ولیعصر، بلوار ناهید غربی، پلاك 79

الیاف استیپل پلی پروپیلن

الیاف مصنوعی پارس

10000 : دستگاه