مهندسی سازند
درباره شرکت

id : 9827
نام : مهندسی سازند
پروانه بهره برداری : 128/2/22864
تلفن کارخانه : 2188723795
تلفن دفتر مرکزی : 2188723795
آدرس کارخانه : كوثر اشتهارد-خیابان چهارم شرقی -بلوك F-3-از 315 اصلی
آدرس دفتر مرکزی : خیابان بهشتی -ساختمان 491

موتور ژنراتور برق دیزلی بالای1000كیلووات

مهندسی سازند

200000 : مترمربع

تابلو برق فشارمتوسط

مهندسی سازند

1000000 : عدد