كاوشگران نوین فرسار پایا
درباره شرکت

id : 9736
نام : كاوشگران نوین فرسار پایا
پروانه بهره برداری : 128/2/64381
تلفن کارخانه : 2126459647
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار غزالی غربی ،خیابان گلشهر دوم گلسار 2 قطعه 1348 و1349
آدرس دفتر مرکزی : بلوار قیطریه- بلوار اندرزگو - پلاك 118 - واحد 1

لواشك

كاوشگران نوین فرسار پایا

200 : تن

سس

كاوشگران نوین فرسار پایا

500 : تن

بسته بندی روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی

كاوشگران نوین فرسار پایا

1500 : تن

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

كاوشگران نوین فرسار پایا

1400 : تن

بسته بندی قند و شكر

كاوشگران نوین فرسار پایا

2000 : تن

بسته بندی خشكبار

كاوشگران نوین فرسار پایا

300 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

كاوشگران نوین فرسار پایا

1500 : تن

بسته بندی گلاب و عرقیات گیاهی

كاوشگران نوین فرسار پایا

500 : تن

بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه

كاوشگران نوین فرسار پایا

5700 : تن

بسته بندی كاكائو و فرآورده بر پایه كاكائو

كاوشگران نوین فرسار پایا

5000 : تن

بسته بندی سركه

كاوشگران نوین فرسار پایا

900 : تن

بسته بندی میوه خشك

كاوشگران نوین فرسار پایا

1000 : تن

بسته بندی پودر میوه های آجیلی

كاوشگران نوین فرسار پایا

2000 : تن