علی معرفت احمدی
درباره شرکت

id : 9684
نام : علی معرفت احمدی
پروانه بهره برداری : 1236
تلفن کارخانه : 2637774262
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار غزالی غربی،خیابان گلریز2،قطعات 1467/51467/6
آدرس دفتر مرکزی : تهران،خیابان آزادی،نرسیده به چهارراه خوشفروبروی بانك ملت،پلاك251،واحد11

شانه تخم مرغ مقوایی

علی معرفت احمدی

2000 : تن