صنعت دندانپزشكی صدف
درباره شرکت

id : 9664
نام : صنعت دندانپزشكی صدف
پروانه بهره برداری : 1368
تلفن کارخانه : 2166593819
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار حسابی غربی ، گلبرگ 2 ، گلزار 2، قطعه 1612/8
آدرس دفتر مرکزی : خیابان آزادی، روبروی دانشكده دامپزشكی، ساختمان كاوه، بلوك A، ظبقه سوم، واحد 13

یونیت دندانپزشكی

صنعت دندانپزشكی صدف

50 : تن

اتوكلاو دندانپزشكی نوع B

صنعت دندانپزشكی صدف

50 : تن