دیزل ساز
درباره شرکت

id : 9511
نام : دیزل ساز
پروانه بهره برداری : 128/2/4591
تلفن کارخانه : 2637777121
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی اشتهارد بلوارحسابی شرقی نبش سبلان دوم سمت راست قطعات 3377،3378،3379
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 11 جاده مخصوص