تولیدی صنعت باتری دلفین
درباره شرکت

id : 9446
نام : تولیدی صنعت باتری دلفین
پروانه بهره برداری : 9791
تلفن کارخانه : 2637776586
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار ابوریحان، بلوار حسابی شرقی، نبش خیابان سبلان 5، قطعه شماره 3437
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی اشتهارد، حسابی شرقی، قطعه 3437

اجزاء و قطعات باتری ها

تولیدی صنعت باتری دلفین

10500 : تن

انباره های سرب اسید استارتی MF

تولیدی صنعت باتری دلفین

120 : تن