تولیدی بازرگانی چای مانی
درباره شرکت

id : 9432
نام : تولیدی بازرگانی چای مانی
پروانه بهره برداری : 124-99513
تلفن کارخانه : 2637773575
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار سعدی غربی، خیابان بوستان 3، گلستان1، بوستان5، قطعه169 و 171
آدرس دفتر مرکزی : خ ولیعصر خ توانیر پ34

چای سیاه كیسه ای

تولیدی بازرگانی چای مانی

900 : تن

چای سبز كیسه ای

تولیدی بازرگانی چای مانی

600 : تن

ظروف فولادی و آهنی با گنجایش 5 لیتر و كمتر

تولیدی بازرگانی چای مانی

6000 : تن

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

تولیدی بازرگانی چای مانی

6000 : تن

بسته بندی چای

تولیدی بازرگانی چای مانی

3000 : تن

بسته بندی قند و شكر

تولیدی بازرگانی چای مانی

6000 : تن

بسته بندی خشكبار

تولیدی بازرگانی چای مانی

9000 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

تولیدی بازرگانی چای مانی

3000 : تن

بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه

تولیدی بازرگانی چای مانی

1500 : تن

بسته بندی دم نوش گیاهی و میوه ای

تولیدی بازرگانی چای مانی

1200 : تن

بسته بندی سبزیجات و صیفی جات خشك

تولیدی بازرگانی چای مانی

2100 : تن