پارس پارت موتور
درباره شرکت

id : 9328
نام : پارس پارت موتور
پروانه بهره برداری : 124-2397
تلفن کارخانه : 2637779128
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : حسابی غربی گلبرگ دوم گلزار اول قطعه 16121A
آدرس دفتر مرکزی : شهر اشتهارد- شهرك صنعتی اشتهارد- فاز2- خیابان دكتر حسابی غربی- خیابان گلزار2- گلبرگ 1- قطعه1612/1

قطعات سیستم برق رسانی و احتراق

پارس پارت موتور

970 : تن

شمع موتور خودرو (جرقه ای)

پارس پارت موتور

360 : تن