آكو كیمیا پترو پارت
درباره شرکت

id : 9285
نام : آكو كیمیا پترو پارت
پروانه بهره برداری : 124/366627
تلفن کارخانه : 2637778165
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار ابوریحان بیرونی-بلوار غزالی غربی-گلریز2-گلچین1-قطعه1445
آدرس دفتر مرکزی : تهرانسر، بلوار گلها، پلاك 143، واحد 1

روغن موتور (تصفیه اول)

آكو كیمیا پترو پارت

3 : تن

سیالات هیدرولیك صنعتی (تصفیه اول)

آكو كیمیا پترو پارت

5 : تن

مواد افزودنی روغن (روانكار)

آكو كیمیا پترو پارت

4 : تن

ضد یخ

آكو كیمیا پترو پارت

5 : تن

مایع ترمز

آكو كیمیا پترو پارت

15 : تن