گلستان
درباره شرکت

id : 13
نام : گلستان
تلفن : 48083
فکس : 48083
آدرس : تهران - بلوار اشرفی اصفهانی - خیابان شهید مخبری - پلاک 32 - شرکت گلستان

ایس تی

گلستان

- : بطری

قند حبه

گلستان

30000 : متر

چای سیاه كیسه ای

گلستان

300 : تن

چای سبز كیسه ای

گلستان

22500 : تن

بسته بندی چای

گلستان

120000 : تن

بسته بندی قند و شكر

گلستان

50000 : تن

بسته بندی خشكبار

گلستان

40000 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

گلستان

40000 : تن

آرد برنج

گلستان

150000 : تن

جو پرك شده

گلستان

32000 : تن

ادویه فرآوری شده

گلستان

37500 : تن

بسته بندی خشكبار

گلستان

300 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

گلستان

10000 : هزار قالب

بسته بندی سویا

گلستان

400000 : عدد