آتیه گستران دنیا
درباره شرکت

id : 9251
نام : آتیه گستران دنیا
پروانه بهره برداری : 124-65533
تلفن کارخانه : 2637776141
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی اشتهارد بلوارملاصدرای غربی گلشن 3گلبن 4قطعه 1721
آدرس دفتر مرکزی : قطعه172

پارافین جامد

آتیه گستران دنیا

1240 : تن

فوتس اویل

آتیه گستران دنیا

4235 : تن