احمد صدریان
درباره شرکت

id : 9219
نام : احمد صدریان
پروانه بهره برداری : 124-61171
تلفن کارخانه : 2637775731
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی ، خیابان گلدیس دوم ، خیابان گلریزان دوم ،قطعه 2417
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی- فاز 2 - قطعه 2417