جهان صادرات - شركت
درباره شرکت

id : 9139
نام : جهان صادرات - شركت
پروانه بهره برداری : 128/2/21379
تلفن کارخانه : 13624244542-3
تلفن دفتر مرکزی : 1218751764-5
آدرس کارخانه : نطنزمنطقه صنعتی اوره فازاول8553256-8717196-8717191-8553282
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ میرعماد ك 7 پ 3

نواربهداشتی

جهان صادرات - شركت

50000 : عدد

پوشك كامل بچه [پمپرز]

جهان صادرات - شركت

50000 : عدد

دستمال كاغذی جعبه ای

جهان صادرات - شركت

50000 : عدد

چاپ سیلك اسكرین

جهان صادرات - شركت

50000 : عدد

فیلم پلاستیكی

جهان صادرات - شركت

50000 : عدد

فیلم پلاستیكی

جهان صادرات - شركت

50000 : عدد

فیلم پلاستیكی چندلایه

جهان صادرات - شركت

116000 : عدد

دستمال كاغذی جعبه ای

جهان صادرات - شركت

50 : تن

كاغذتوالت

جهان صادرات - شركت

50 : تن

پوشك معمولی بچه

جهان صادرات - شركت

50 : تن

حوله كاغذی

جهان صادرات - شركت

50 : تن