مبنا بسپار اسپادانا
درباره شرکت

id : 8895
نام : مبنا بسپار اسپادانا
پروانه بهره برداری : 18689
تلفن کارخانه : 3142694221
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار امیركبیر، خیابان شیخ بهایی، فرعی 8، پلاك 9
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی نجف آباد 2

كامپاوند لاستیكی ولكانیزه نشده

مبنا بسپار اسپادانا

278 : دستگاه

روكش و پوشش لاستیكی به جز روكش لاستیكی مخازن

مبنا بسپار اسپادانا

45 : دستگاه

روكش و پوشش لاستیكی مخازن

مبنا بسپار اسپادانا

347 : دستگاه