كاربین الكترونیك - شركت
درباره شرکت

id : 8831
نام : كاربین الكترونیك - شركت
پروانه بهره برداری : 2157
تلفن کارخانه : 13312252295-2254712
تلفن دفتر مرکزی : 12133921573-33921518
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی منتظریه در عمق 51م خ116در امتداد فرعی 1
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ اكباتان ك اكباتان پاساژمیوه چی ط2پ261

شیربرقی

كاربین الكترونیك - شركت

1000000 : دستگاه

كویل احتراق

كاربین الكترونیك - شركت

6000 : تن

قطعات پلاستیكی تزریقی

كاربین الكترونیك - شركت

4500 : تن

استارتراستارت موتور

كاربین الكترونیك - شركت

4500 : تن

بردمدارات چاپی چند لایه

كاربین الكترونیك - شركت

30000 : دستگاه