قیرطبیعی آسیا-شركت
درباره شرکت

id : 8828
نام : قیرطبیعی آسیا-شركت
پروانه بهره برداری : 57644/24
تلفن کارخانه : 1
تلفن دفتر مرکزی : 12188614415-7
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی علویجه فرعی 9 نبش تلاش2 قطعه12-14-21
آدرس دفتر مرکزی : تهران یوسف آباد خ 58 پ3 ط دوم واحد 4

فراوری كانی های غیرفلزی

قیرطبیعی آسیا-شركت

4000 : تن