صنایع چدن اصفهان
درباره شرکت

id : 8718
نام : صنایع چدن اصفهان
پروانه بهره برداری : 1226
تلفن کارخانه : 3312442555
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 1خ نیرو پ 7
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی نجفآباد- خیابان نیرو-پلاك 7

ریخته گری چدن

صنایع چدن اصفهان

240 : تن

خدمات ساخت تراشكاری فلزات

صنایع چدن اصفهان

127 : تن

ریخته گری چدن نشكن

صنایع چدن اصفهان

400 : تن

ریخته گری چدن خاكستری

صنایع چدن اصفهان

1000 : تن

خدمات ساخت تراشكاری

صنایع چدن اصفهان

2885 : تن

ریش تریلر

صنایع چدن اصفهان

12375 : تن