شكوه نگین آسیا
درباره شرکت

id : 8674
نام : شكوه نگین آسیا
پروانه بهره برداری : 31181/24
تلفن کارخانه : 3117735211
تلفن دفتر مرکزی : 3117735216
آدرس کارخانه : خیابان 17- پلاك 18
آدرس دفتر مرکزی : خ اتشگاه بعد از پمپ بنزین ساختمان مهدی طبقه اول

پودر ژله

شكوه نگین آسیا

2880 : تن

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

شكوه نگین آسیا

350 : تن

بسته بندی قند و شكر

شكوه نگین آسیا

100000 : متر مربع

بسته بندی خشكبار

شكوه نگین آسیا

196 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

شكوه نگین آسیا

20 : تن

بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه

شكوه نگین آسیا

200 : دستگاه

بسته بندی محصولات غذایی آردی

شكوه نگین آسیا

3000 : دستگاه

بسته بندی سویا

شكوه نگین آسیا

3000 : دستگاه

بسته بندی نشاسته

شكوه نگین آسیا

1500 : دستگاه

بسته بندی آرد غلات

شكوه نگین آسیا

2500 : دستگاه

بسته بندی میوه خشك

شكوه نگین آسیا

3330 : تن

بسته بندی سبزیجات و صیفی جات خشك

شكوه نگین آسیا

1500 : تن

بسته بندی دسر پودری

شكوه نگین آسیا

1500 : تن

بسته بندی سبوس غلات

شكوه نگین آسیا

30000 : تن