ماشین سازی آمل
درباره شرکت

id : 1231
نام : ماشین سازی آمل
تلفن : 44277624-011
فکس : 44277624-011
آدرس : مازندران - آمل - خیابان شیخ فضل ال.. نوری شهرک صنعتی کاله