شرکت تينوطب فرزانگان توزیع کننده لوازم طب سوزنی و سنتی
درباره شرکت

id : 123
نام : شرکت تينوطب فرزانگان توزیع کننده لوازم طب سوزنی و سنتی
تلفن : 2166476176
فکس : 2166493360
آدرس : خیابان ولیعصر – نرسیده به سه‌راه جمهوری – مقابل کوچه سخنور – پلاک ۱۱۳۲، پزشکی ولیعصر