رجبعلی موسی عرب نجف آبادی
درباره شرکت

id : 8566
نام : رجبعلی موسی عرب نجف آبادی
پروانه بهره برداری : 7289
تلفن کارخانه : 3142743425
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان شیخ بهایی-فاز 1- فرعی 7 -پلاك 17
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی نجف اباد 2

ریخته گری چدن

رجبعلی موسی عرب نجف آبادی

312 : تن