دوران سپنج نادین
درباره شرکت

id : 8551
نام : دوران سپنج نادین
پروانه بهره برداری : 1341
تلفن کارخانه : 3136711981
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : -81 متری شمال میدان كارگر-در امتدادخیابان ابوریحان بیرونی - صدمتری غرب خیابان مذكور-در امتداد فرعی 9
آدرس دفتر مرکزی : خ وحید- كوچه راست قلم- ساختمان نوبهار- واحد9