شرکت اندیشمندپردازتامین کننده تجهیزات پزشکی، جراحی و اتاق عمل
درباره شرکت

id : 122
نام : شرکت اندیشمندپردازتامین کننده تجهیزات پزشکی، جراحی و اتاق عمل
تلفن : 22653521
فکس : 22653522
آدرس : تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، خیابان گلستان، بلوار گیتی، خیابان مشیری، پلاک 10