تولیدی صنعتی گاز سوزان
درباره شرکت

id : 8451
نام : تولیدی صنعتی گاز سوزان
پروانه بهره برداری : 128/2/16617
تلفن کارخانه : 3312446161
تلفن دفتر مرکزی : 3312446161
آدرس کارخانه : فازدوم درامتدادخیابان فولاد ( واحد شماره 4 شركت تولیدی صنعتی گازسوزان )
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی نجف اباد

فایرهیتر

تولیدی صنعتی گاز سوزان

250 : تن

ماشین بودار كردن گاز

تولیدی صنعتی گاز سوزان

100 : تن

رطوبت گیر گاز

تولیدی صنعتی گاز سوزان

200 : تن

فیلتر گاز خشك خطوط نفت و گاز

تولیدی صنعتی گاز سوزان

350 : تن

ریخته گری فولاد

تولیدی صنعتی گاز سوزان

250 : تن

ریخته گری چدن

تولیدی صنعتی گاز سوزان

1000 : تن

پوشش دهی فلزات به روش غوطه وری

تولیدی صنعتی گاز سوزان

136000 : تن

رگلاتور گاز

تولیدی صنعتی گاز سوزان

60 : تن

دستگاه قرائت از راه دور كنتور

تولیدی صنعتی گاز سوزان

20 : تن

فلومتر گاز اولتراسونیك

تولیدی صنعتی گاز سوزان

20 : تن

شمارشگر كنتور گاز

تولیدی صنعتی گاز سوزان

25 : تن

كنتور گاز توربینی با قابلیت قرائت از راه دور

تولیدی صنعتی گاز سوزان

4000 : تن

كنتور گاز توربینی بدون قابلیت قرائت از راه دور

تولیدی صنعتی گاز سوزان

2200 : تن

كنتور گاز دیافراگمی با قابلیت قرائت از راه دور

تولیدی صنعتی گاز سوزان

1000 : تن

شیرآلات توپی

تولیدی صنعتی گاز سوزان

1000 : تن