تاسیساتی و ساختمانی پاكمن
درباره شرکت

id : 8391
نام : تاسیساتی و ساختمانی پاكمن
پروانه بهره برداری : 11814
تلفن کارخانه : 3132647415
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 112 و در ضلع شرقی خیابان مذكور
آدرس دفتر مرکزی : خیابان بخارست كوی دهم پلاك 14 طبقع 4

دیگ چگالشی

تاسیساتی و ساختمانی پاكمن

90000 : دستگاه

دیگ بخار واترتیوب با تولید بخار بیش از 45 تن بر ساعت

تاسیساتی و ساختمانی پاكمن

3120 : تن

دیگ بخار فایرتیوب

تاسیساتی و ساختمانی پاكمن

300 : تن

مشعل گازی

تاسیساتی و ساختمانی پاكمن

200 : تن

مشعل مازوت سوز

تاسیساتی و ساختمانی پاكمن

1000 : دستگاه